po út st čt so ne
3
10
17
24
25
26
27
31

Městské muzeum se připojilo k projektu Objevuj památky.

Projekt funguje jako společná platforma, která představuje potenciálním návštěvníkům památky napříč ČR bez ohledu na jejich zřizovatele a provozovatele. Turista na jednom webovém portálu objevujpamatky.cz doplněném o dvě sociální sítě (facebook a Instagram) a v jedné brožurce najde vše důležité o zapojených objektech, včetně novinek a aktuálních akcí.

 

 

Příznivý ohlas měly na sociálních sítích příspěvky, které v době uzavření výstavních prostor blíže představovaly vybrané exponáty z depozitářů Městského muzea v Krnově. Pracovníci muzea se proto rozhodli, že umožní veřejnosti prozkoumat tyto artefakty i formou stálé expozice. Vedoucí muzea, PhDr. Ľubica Mezerová k tomu říká: „Z více než 20 000 položek uschovávaných v depozitářích krnovského muzea, jsme pro veřejnost vybrali 107 předmětů, které nebývají často vystavovány, ale bylo by škoda na ně zapomenout. Výběr je různorodý, od vybavení venkovských sídel, přes připomenutí řemeslnické a cechovní historie města až po krnovské sportovní střelce. Zajímavou součást expozice tvoří i připomínka pánského recesistického spolku Schlaraffia, jehož krnovská pobočka, tzv. „říše Carnovia“ vznikla v roce 1906 a ve městě působila až do roku 1938. Vystaveno bude spolkové žezlo, listiny, zpěvníky, odznaky, i spolkový prapor.“

Pánský spolek Schlaraffia vznikl v roce 1859 v Praze a pojmenovaný byl podle kouzelné země hojnosti z německých pohádek, kde pečení holubi létali lidem až do úst a její obyvatelé byli do jednoho lenoši. A protože lenost šlechtila, všichni se stali šlechtici. Celé dny pilně zaháleli, pili pivo a oslavovali nádhery života. Tato dnes téměř neznámá německy hovořící společnost, do které ale patřili i Češi a Židé, si kladla za cíl ochraňovat a podporovat umění, humor a pěstovat přátelství. Postupně se z Prahy rozšířila do celého světa a na mnoha místech stále existuje. Schlaraffové (také Sassové, Sassen) se mezi sebou častovali žertovnými jmény s parodickým podtextem, hovořili a psali zvláštní směsí staré němčiny a latiny, jejich devízou bylo In Arte Voluptas (V umění (je) rozkoš), jako božstvo uctívali ducha Uhu (Výra) a na svých shromážděních nosili barevné šaškovské cípaté čepičky, k nim ladící pláště a široké, zpravidla přes pravé rameno nošené, velkostuhy (šerpy) sloužící stejně jako čepičky k připínání vyznamenání, která si navzájem udělovali. Na pravidelných zasedáních (Sippung) se vždy dobře jedlo a pilo, zpívalo, recitovalo a přednášelo. Vybojovávala se rétorická klání a o humor nebyla nouze. Ten však nesměl urážet a vážná témata jako politika a náboženství byla zcela zapovězena, stejně jako, až na výjimečné události, účast žen.

Flemmichova vila

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Krnov

4. 12. 2021 – 23. 1.2022

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. 12. od 16.00 hod.

Tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Krnově – Atelieru Trám. Představena jsou výtvarná díla vytvořená v letech 2019–2020. Citujeme z katalogu: „Z výčtu našeho výtvarného snažení je patrná soustavná, cílevědomá mnohaměsíční, či mnohaletá pedagogická práce. Když jsme se „vypořádali s penězi“, celkem očekávaně jsme slídili po něčem novém, neobvyklém, po tom, co tu ještě nebylo, co jsme neprožili, nespatřili? A bylo to tady! Inspirací byl název písně Můj Vilém peče housky… Zrodilo se nové téma o obyčejných věcech všedního dne. Tak se děti učily poznávat a hledat krásu v těchto zcela základních věcech.“  

Flemmichova vila

3. 12. – 23. 1.  

V pátek 3. 12. se návštěvníkům otevírá již šesté pokračování oblíbené výstavy velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic Pohledy na Krnov.

Ve spolupráci s panem Jiřím Křivou jsou krnovskému publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky ze sbírek nejen Městského muzea v Krnově a Jiřího Křivy, ale také některých dalších krnovských sběratelů a fotografů.

Komentované prohlídky budou probíhat v úterky 7. 12. a 14. 12. 2021 (dále 11. 1. a 18. 1. 2022) vždy od 16.00 hodin, nebo je lze (pro organizované skupiny) domluvit v muzeu.

 

Flemmichova vila 29. 1. – 3. 4.

Vstupné 50/30 Kč, snížené vstupné platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Fotografování 10 Kč

otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hod.

Vernisáž výstavy proběhne 28. 1. v 16.00 hod. za přítomnosti autorů

15. března uběhne přesně 400 let od doby, kdy Karel I. z Lichtenštejna získal Krnovské knížectví. Vláda Lichtenštejnů byla v průběhu staletí spojena s rozvojem celého regionu. („Pevně a jasně" je heslem knížecího erbu).

Putovní výstava, kterou připravilo Muzeum Novojičínska ze sbírek muzejních a památkových institucí, vypovídá o působení jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Evropy na Moravě a ve Slezsku a má za cíl připomenout odkaz knížecího rodu ve vojenských dějinách střední Evropy.

„Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout originální exponáty se vztahem k rodu Lichtenštejnů, které se dnes nacházejí ve sbírkách kolegů z Muzea Novojičínska,“ přibližuje výstavu vedoucí krnovského muzea Ľubica Mezerová. Mezi unikátní exponáty, které v České republice nemají obdoby, se řadí vojenské hulánské uniformy dětí z přelomu 19. a 20. století a výstavu doplní i soubor historických fotografií ze sídel, která byla ve vlastnictví knížecího rodu.