Poskytovatel podpory: Moravskoslezský kraj

Termín realizace: 1. 4. – 31. 10. 2021

Výše finanční podpory: 34 500 Kč

Projekt je zaměřen na téma architektury v České republice. Již devět let se snaží o osvětu a mezioborový dialog nejen českých, ale také mezinárodních odborníků, umělců, politiků a široké veřejnosti.

V Krnově bylo během konání Landscape festivalu zrealizováno na 7 výstav, 40 uměleckých instalací a další doprovodný program:

  • Lipová ratolest prezentace prací FA VUT Brno
  • po stopách průvodce architekturou
  • debata městských architektů
  • Zažít Krnov jinak

V rámci projektu bylo podpořeno slavnostní zahájení celého festivalu během kterého probíhaly komentované prohlídky ve městě, vernisáže, debaty, vystoupení Anny Beaty Háblové, české architektky, urbanistky a básnířky nebo hudební vystoupení kapel Květy a Circus Problem.