po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

aneb Oslavme si náš svátek

Již 5 let si připomínáme oslavu Mezinárodního dne žen Dámskou jízdou v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově. V letošním roce se nám bohužel tento svátek nepodaří oslavit společně.

Pojďme si alespoň připomenout kdy a proč byl poprvé vyhlášen Mezinárodní dne žen.

Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k připomenutí výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejprve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany USA. Velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku.

Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce.

Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Na našem území byl 31. ledna 1919 vydán zákon č. 75/1919 Sb., který ustanovil všeobecné, rovné a přímé volební právo pro muže i ženy do obecních zastupitelstev. Volit mohli všichni, kdo dosáhli 21 let a měli tříměsíční pobyt v obci. Pasivní volební právo pak připadlo všem mužům i ženám s ročním pobytem v dané obci a dovršeným 26. rokem. První volby, jichž se ženy v Československu aktivně účastnily, tak byly volby obecní konané dne 15. června 1919.

Přejeme Vám krásný Den žen, hodně zdraví, sil, životního elánu. Symbolicky pozvedněme číše a vzpomeňme si na všechny ženy.